861  
   0
DSU2625、DSU2625B、DSU2624、DSU2624B 扩展柜规格介绍
作者:张奎呈于 2019年10月08日 发布在分类 / 技术公告 / 技术公告 下,并于 2019年10月08日 编辑
DSU2625 DSU2625B DSU2624 DSU2624B 扩展柜 规格

一、公告内容

项目

DSU2625

DSU2625B

DSU2624

DSU2624B

EP 数目

2

2

2

2

电源模块数目

2

2

2

2

风扇模块数目

2

2

2

2

电池模块数目

0

2

0

2

SAS 接口 /EP

2 48Gbps Mini SAS HD 接口

2 48Gbps Mini SAS HD 接口

2 48Gbps Mini SAS HD 接口

2 48Gbps Mini SAS HD 接口

磁盘模块插槽数目

25

25

24

24

尺寸(高 x x 长)

87mm(2U)x444mmx593mm

87mm(2U)x444mmx593mm

175mm(4U)x446mmx480mm

175mm(4U)x446mmx480mm

裸重量

16kg

19kg

25kg

27kg

满配重量

26kg

29kg

49kg

51kg

电源模块规格

l  AC 输入: 200V-240V 50/60Hz

l  DC 输入: 240V

功率: 450W

l  AC 输入: 200V-240V 50/60Hz

l  DC 输入: 240V

l  功率: 450W

l  AC 输入: 200V-240V 50/60Hz

l  DC 输入: 240V

l  功率: 800W

l  AC 输入: 200V-240V 50/60Hz

l  DC 输入: 240V

l  功率: 800W

满配平均功耗

330W

360W

555W

555W

满配峰值功耗

360W

390W

565W

565W

工作环境温度

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

推荐工作环境温度

10 -35

10 -35

10 -35

10 -35

工作环境湿度

10%-85% ,无凝结

10%-85% ,无凝结

10%-85% ,无凝结

10%-85% ,无凝结

推荐工作环境湿度

20%-80% ,无凝结

20%-80% ,无凝结

20%-80% ,无凝结

20%-80% ,无凝结

贮藏环境温度

零下 20 -60

零下 20 -60

零下 20 -60

零下 20 -60

贮藏环境湿度

10%-90% ,无凝结

10%-90% ,无凝结

10%-90% ,无凝结

10%-90% ,无凝结


 知识评论当前评论数0

 推荐知识


 访问权限

创建人 张奎呈
文档编辑权限 创建者私有
文档阅读权限 来自分类
分类阅读权限 所有人
分类编辑权限 技术服务部  : 机构     渠道合作伙伴  : 机构     系统管理员 : 人员     
分类审核权限 审核小组  : 岗位    
分类预览权限 审核小组 : 岗位    
分类下载权限 技术服务部  : 机构    
 历史版本

修改日期 修改人 备注
2019-10-08 11:30:52[当前版本] 张奎呈 CREAT

 目录
    宏杉案例知识库-V4.0.1